j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

좌 SM – V1801
우 SM – V1802

어깨와 등 통풍성이 뛰어난 망사 원단 사용

 

좌 SM – V1801
COLOR : NAVY / YELLOW (형광)

 

우 SM – V1802
COLOR : NAVY / YELLOW (형광)

 

FABRIC : POLYESTER 100%
SIZE : M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

 

 

카테고리: ,

설명

좌 SM – V1801  /  우 SM – V1802

– 앞,뒤 야광테이프 처리
– 어깨부분 통풍성이 뛰어난 망사 원단 사용
– 수납기능이 편리한 다용도 주머니
– 볼펜,공구꽂이기능부여

DETAIL

Size Information